Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Home

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Departamentul pentru Preg
ătirea Personalului Didactic
 

Conferinţa Naţională PIPP - Ediţia a IV-a
 PROFESORII CONSTRUIESC VIITORUL

Conferinţa PROFESORII CONSTRUIESC VIITORUL va avea loc între 30-31 MARTIE 2018 şi va reuni studenţi interesaţi de practicile educaţionale din învăţământul preşcolar şi primar. Conferința Națională PIPP 2018 va avea 7 ateliere.

Studenţii de la specializarea PIPP (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar) sunt invitaţi la Sibiu la o conferinţa naţională despre practicile educaţionale din învaţamântul preşcolar şi primar.

Conferinţa este organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, specializarea PIPP, coordonator: conf. univ. dr. Adriana Nicu.