Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Home

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Departamentul pentru Preg
ătirea Personalului Didactic
 

Conferinţa Naţională PIPP - Ediţia a V-a
 
Alternative educaționale. Un alt fel de școală

Conferința Națională  Alternative educaționale. Un alt fel de școală, se va desfășura în data de 17 octombrie 2020 și se adresează profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar, profesorilor care predau în universități,  la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar sau altor categorii de profesori, preocupați de alternativele educaționale din România sau de felul în care se poate realiza un alt fel de educație, cel în care arta se bucură de o atenție sporită.

Conferința dă posibilitatea profesorilor să aleagă participarea la ateliere de lucru, orientate spre alternativele: Montessori, Wadorf, Freinet, Step by Step sau ateliere de muzica și arte plastice.

Rezultatele participării la ateliere se pot concretiza în articole publicate într-o revistă a conferinței, în format on-line in Editura Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu si în Revista Educația Plus, a Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad. 

Conferinţa este organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, specializarea PIPP, coordonator: conf. univ. dr. Carmen Maria Chișiu.