Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Home

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Departamentul pentru Preg
ătirea Personalului Didactic
 

Conferinţa Naţională PIPP - Ediţia a III-a
 PROFESORUL – BUCURIA CUNOAȘTERII

Conferinţa PROFESORUL – BUCURIA CUNOAȘTERII va avea loc între 28-30 aprilie 2017 şi va reuni studenţi/educatori/învățători interesaţi de practicile educaţionale din învăţământul preşcolar şi primar.

Conferința Națională PIPP 2017 va avea două secțiuni:

  • Secțiunea A pentru studenți/studente – 7 ateliere
  • Secțiunea B pentru educatoare/învățătoari/învățătoare – 6 ateliere

Secțiunea B ridică standardele Conferinței Naționale PIPP prin componenta de formare continuă, care vizează ateliere cu impact formativ.

Studenţii de la specializarea PIPP (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar) şi educatoare/învățătoari/învățătoare sunt invitaţi la Sibiu la o conferinţa naţională despre practicile educaţionale din învaţamântul preşcolar şi primar.

Conferinţa este organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, specializarea PIPP, coordonator: conf. univ. dr. Adriana Nicu.