Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Atelier de artă plastică

Atelierul de pictură are la bază noţiuni de desen, culoare, compoziţie şi tehnici artistice. Activităţile practice vizează însuşirea compoziţiilor şi tehnicilor folosite în pictură, studiul desenului şi al culorii. Aceste activități reprezintă un demers cultural ce are rol fundamental în educarea studenţilor prin artă, folosind metode şi tehnici specifice desfăşurării procesului creativ. În concluzie, Atelierul de pictură vă determină să vă descoperiți, să vă dezvoltați energia creatoare şi însuşirile cu care sunteți înzestraţi.
 

Accesati lista cu numele participantilor la acest atelier.