Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Relaționarea autentică în procesul învățării

În orice proces de învățare, formal sau informal, accentul tinde adesea să cadă pe asimilarea de informații, idei sau concepte care la fel de frecvent tind a fi uitate dincolo de capacitatea noastră de a le mai evoca fără ajutor. Este cunoscut că tindem să ne însușim acele cunoștințe care sunt relevante pentru noi, față de care avem un interes direct și suntem investiți. Astfel, maniera în care achiziționăm cunoștințe devine cel puțin la fel de relevantă pentru capacitatea de a a ne raporta în mod autentic, de a stabili un cadru și de a crea o experiență de relaționare. Acestea devin unelte puternice în procesul educativ. Psihoterapia Gestalt crede în a trăi în momentul prezent și în relaționarea de tip „eu-tu”. În atelier vom aborda într-un cadru deschis, spontan și creativ cum putem stabili o alianță relațională bazată pe autenticitate, empatie și comunicare liberă.

Accesati lista cu numele participantilor la acest atelier.