Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Comitet de organizare

Comitetul de organizare include membri responsabili cu iniţiativa şi coordonarea întregii conferinţe şi membri responsabili cu aspecte specifice organizării acestui eveniment:
 • Conf. univ. dr. Adriana NICU (iniţiativă şi coordonare)
 • Conf. univ. dr. Daniela CREŢU
 • Conf. univ. dr. Carmen Maria CHISIU
 • Conf. univ. dr. Liana IUNESCH
 • Conf. univ. dr. Alina-Geanina IONESCU
 • Lector univ. dr. ing. Cristina-Anca DANCIU
 • Lector univ. dr. Ștefania KIFOR
 • Lector univ. dr. Maria Marcu
 • Lector univ. dr. Alina MOLDOVAN
 • Asist. univ. dr. Maria-Cristina POPA
 • Asist. univ. drd. Daniela Carmen POPA