Conferința Națională - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Comitet ştiintific

Comitetul ştiintific este responsabil cu asigurarea calității atelierelor desfășurate în cadrul conferinței și, implicit, cu acordarea diplomelor. Comitetul științific ales pentru a treia ediție a conferinței este alcătuit din cadrele didactice ale universității organizatoare, direct implicate în susținerea atelierelor:
 
PREȘEDINTE COMITET ȘTIINȚIFIC:
 • Conf. univ. dr. Adriana NICU

MEMBRII COMITETULUI ȘTIINȚIFIC:
 • Prof. univ. dr. Daniel MARA
 • Prof. univ. dr. Elena-Lucia MARA
 • Conf. univ. dr. Gabriela GRUBER
 • Conf. univ. dr. Carmen Maria CHISIU
 • Conf. univ. dr. Liana IUNESCH
 • Conf. univ. dr. Alina-Geanina IONESCU
 • Lector univ. dr. Ștefania KIFOR
 • Lector univ. dr. Alina-Georgeta MAG
 • Lector univ. dr. Ioana-Gabriela MĂRCUȚ
 • Lector univ. dr. Paul MIEREANU
 • Lector univ. dr. Alina MOLDOVAN
 • Asist. univ. dr. Maria-Cristina POPA
Calitatea de membru în comitetul științific este generată de standardele academice înalte, reflectate în plan didactic și științific, precum și de entuziasmul manifestat în activitățile cu studenții.